Μία ομάδα, πολλές ιδέες!

Η Good Omen (Καλός Οιωνός) είναι μια ευέλικτη ομάδα με διάθεση, φαντασία, γνώση και εμπειρία. Με φρέσκες ιδέες και ειδίκευση στην επικοινωνία, το δημιουργικό, τα μέσα, το διαδίκτυο, την παραγωγή.
Με πολυετή παρουσία στο χώρο και στον τόπο. 

Με δείγματα δουλειάς που εγγυώνται σωστή, άμεση και αποτελεσματική εργασία. Με αντίληψη της αγοράς και των αναγκών της. Με ένστικτο, αίσθηση των καιρών και των απαιτήσεών τους και ταλέντο στην επικοινωνία.
Είμαστε στη διάθεσή σας για να καλύψουμε μαζί, με τον καλύτερο τρόπο και στον κατάλληλο χρόνο, τις επικοινωνιακές ανάγκες της επιχείρησής σας.

Νεώτερες Εργασίες