Ιστοσελίδα WordPress Συμβόλαιο Συντήρησης – Επιχείρησης

Συμβόλαιο Συντήρησης Ιστοσελίδας WordPress – Επιχείρησης

Αν η ιστοσελίδα σας είναι κατασκευασμένη σε WordPress μπορούμε να αναλάβουμε για εσάς όλες τις εργασίες συντήρησης, για να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της.

Κωδικός προϊόντος: GO302 Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Ιστοσελίδα WordPress Ετήσιο Συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης – Επιχείρησης

1.       Βασικές Ενημερώσεις WordPress WordPress Core Updates
2.       Ενημερώσεις Προσθηκών Plugin Updates
3.       Εβδομαδιαία Αντίγραφα Ασφαλείας Ιστοτόπων Weekly Website Backups
4.       Σάρωση Ασφαλείας Security Scanning
5.       Μηνιαίες Κυλιόμενες Συμβάσεις Monthly Rolling Contracts
6.       Παρακολούθηση Χρόνου Λειτουργίας Και Σαρώσεις Απόδοσης Uptime Monitoring & Performance Scans
7.       Παρακολούθηση Διακομιστή (αν η φιλοξενία είναι μαζί μας) Server Monitoring (if hosting is with us)
8.       Προτεραιότητα Email & Τηλεφωνική Υποστήριξη Priority Email & Telephone Support
9.       Επιθέσεις Ωμής Βίας. Παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο Brute Force Attacks Monitored In Real-Time
10.   Συντήρηση Βάσης Δεδομένων Database Maintenance
11.   Μηνιαία Έκθεση Συντήρησης Monthly Maintenance Report
12.   Διαχείριση & Υποστήριξη Περιεχομένου Content Management & Support
13.   Παρακολούθηση SEO SEO Monitoring

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…