Μεγάλου Αλεξάνδρου 46Β
57500 Τρίλοφος Θεσσαλονίκη
2392 400727
info@goodomen.gr

Δευτέρα – Παρασκευή
10:00-17:00